משמורת ילדים ומשמורת משותפת

אז מהי משמורת ילדים ומשמורת משותפת? חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מטיל על ההורים לקטינים את החובה לדאוג לחינוכם, גידולם, מדורם ורווחתם הרפואית והנפשית. לעת פירוד, על ההורים לקבוע מי יגדל את הילדים וכשההורים אינם מסוגלים להגיע להסכמה, נדרשת ערכאה שיפוטית שתקבע מי יחזיק בילדים  ומה תהיינה זכויותיו של ההורה שאינו מחזיק בהם (הסדרי ראייה). 

משמורת ילדים ומשמורת משותפת – עת משבר

כשבני זוג עם ילדים נקלעים למשבר זוגי, הרגשות העוינים שצפים, עלולים להביא אותם להשתמש בילדים כנשק להשגת יתרונות במאבקם האישי. במקרים כאלה כדאי שההורים יעצרו רגע וישאלו את עצמם איך לחלוק את האחריות והטיפול בילדים באופן כזה ששניהם יישארו חלק משמעותי בחייהם.

שיתוף פעולה בין הורים ש"מפרקים את החבילה" יכול לסייע לילדים להתמודד עם התפרקות הבית. משמורת משותפת יכולה להיות פתרון ה"רע במיעוטו" מנקודת המבט של הילדים, שזוכים לשהות זמן שווה עם שני ההורים.

על פי חזקת הגיל הרך שעדיין נוהגת בישראל, האם תזכה במשמורת על ילדיה, קל וחומר כשהם "קטני קטינים", קרי פחות מגיל שש. מאידך, בשנים האחרונות ניתן לראות יותר ויותר אבות שדורשים משמורת משותפת, היינו, הסדר שבמסגרתו שני ההורים מוגדרים כמשמורנים וימי השהייה של הילדים בביתם נקבעים באופן שוויוני או כמעט שוויוני. ואכן, לאחרונה חלה התפתחות משמעותית בנושא, בעקבות קבלת מסקנות ועדת שניט שהמליצה בין היתר, על ביטול חזקת הגיל הרך. נכון להיום, הנושא נמצא בתהליכי חקיקה, ובינתיים הערכאות המשפטיות דנות בהתאם לחזקה, אם כי ניכרת השפעת המלצות הוועדה על פסיקותיהם.

משמורת ילדים ומשותפת במיוחד יכולים להיות הסדר ראוי מנקודת מבטם של הילדים. מחקרים שנערכו בנושא הצביעו שקשר ישיר ורחב של ילדים עם שני ההורים מסייע להם להתמודד עם התפרקות התא המשפחתי.

לסיכום

משמורת משותפת צריכה להיות הסדר כן ואמיתי ולא טקטיקה משפטית להשגת יתרונות כלכליים. בכל מקרה, חשוב לזכור שתכליתההכרעה בסכסוכי המשמורת היא הגשמת עקרון טובת הילד, שאינו רעיון פילוסופי או שאיפה מוסרית אלא הגשמת זכותו המשפטית של הילד.

מאמר זה נכתב ע"י עו"ד גילה עיני